Tiếng vọng

 

      Tôi ơi tôi từ đâu về đấy ?

      Vâng tôi vừa chạy mê bên những cánh đồng làng

      Cùng chú chó con đuôi xòe bím tóc

      Tôi tìm tuổi thơ tôi đôi bàn chân xơ tướp

      Chỉ gặp đồi hoang và những cánh diều.

 

      Tôi ơi hình như ai gọi ?

      Ồ không tôi đang hát với bạn bè tôi

      Những dế mèn khúc lãng du lá cỏ

      Ngày râu tóc lan man rêu thành cổ

      Bóng tháp Chàm trầm mặc mấy mùa trăng.

 

      Tôi ơi có ai vừa qua ?

      Gió đấy thôi mùa thu và tiếng kẹt cửa

      Trả tôi về hun hút một triền sông

      Tôi trong veo nhìn tôi ám bụi

      Tôi bộn bề nhìn tôi rỗng không.

 

      Tôi ơi về đâu thế ?

      Thì tôi về gieo gặt cánh đồng tôi

      Nghe tiếng hạt cựa mình trong đất ẩm

      Rồi thảng thốt tôi nhìn tôi lạ lẫm

      Rồi trong mơ tôi gặp những mùa vàng.

 

      Kìa tôi ơi gì lãng đãng như sương ?

      Là khói ấy lá vườn hoang tôi đốt

      Gọi chim về khơi một tiếng chuông ngân

      Là tôi ấy ánh ngày lơ đãng tắt

      Chợt ngước nhìn trước cửa một vầng trăng.

 

                                     Bình Định-1994

                                         

Nguyễn Thánh Ngã

gửi bạn

Đọc thơ Hương Đình thích thật.Cảm xúc dạt daò...Điều mà người ta thường quên là đọc thơ hay...Xin chúc mừng nhà thơ xứ nuí...anh em chúng mình là núi vậy !

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1070','do3c9ivjhknqo7aiu73oftd5c4','0','Guest','0','54.158.199.217','2018-09-23 13:43:15','/a118581/tieng-vong/page-3.html')