Những khoảng trống

         Những khoảng trống

         Rộng bằng ngôi nhà ta

         Dài hơn một tiếng thở dài

 

         Ta tha thẩn đi nhặt những khoảng trống

         Trong vườn xưa

         Trong rừng tóc

 

         Rồi ta đem cộng trừ nhân chia

         Những khoảng trống duềnh lên khoảng trống

 

         Rồi tỉ mẩn ta ngồi vá lại

         Những khoảng trống xộc xệch

         Vật vờ trôi như những khối u

 

         Rồi ta vung tay đập vỡ những khoảng trống

         Những khoảng trống vụn rơi

         Tao tác dưới hiên nhà

 

         Những khoảng trống

         Rộng bằng ngôi nhà ta

         Một chiều rong nước mắt

         Một ban mai chật tiếng trẻ con cười.
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1070','bvni87pdjl35lvajmcvnam0ba4','0','Guest','0','54.158.199.217','2018-09-23 13:01:57','/a41159/nhung-khoang-trong.html')