Phố núi


                                      
Phố núi cao
                    
                                       Phố núi đầy sương…
                             
                                        (Vũ Hữu Định)
 


        
Phố núi cao cao

         Nhà phố cao cao

         Thêm bao mặt người

         Bớt vài con dốc

         Phố xoay con hẻm phố ra mặt tiền

         Ngoại ô rơm vàng mây trắng điềm nhiên

 

         Phố núi chiều chiều cơn mưa trái nết

         Vui thì lắt thắt

         Buồn thì dầm dề

         Đi dăm phút vương chút mù xa lắc

         Bạn bè còn đây

         Anh khách lạ chưa về

 

         Khách lạ chồn chân

         Lần khân bén rễ

         Người đã xanh cây

         Cây xanh chưa nhỉ

         May mà có em những chiều ngà ngà

         May mà có em hơn mưòi năm lẻ

 

         Môi hồng phai chưa

         Má đỏ đâu rồi

         Một chiều mùa đông quán cóc ta ngồi

         Em đi phố về bước ngang qua đó

         Xin cảm ơn

                         còn chút gì để nhớ

         Xin cảm ơn

                         một vạt tóc thề.        

nguyenthinh

Gui HD

Doc lai "Pho nui" moi thay ban toi con...tre thuc. Nay nhe Pho co tuoi pho nguoi co tuoi nguoi. He he.
Chieu nay "71" ta ngoi/ on cau chuyen cu Pho nguoi Pho ta?
(Ga Nha Bao thu ghe choi Blog)

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1070','4u85gjvq07fcegsqfot46826v7','0','Guest','0','54.158.199.217','2018-09-23 14:04:34','/a41544/pho-nui.html')