Thơ tặng xóm bụi những ngày trọ hoc


         Vì muốn ra hoan lộ hiu hiu

         Nên ta phải chiều chiều lại qua xóm bụi

         Xóm bụi thuốc lào

         Xóm bụi bia hơi

         Xóm bụi có thượng vàng hạ cám

         Nhưng tuyệt nhiên

              xóm bụi không có nghĩa là xóm liều

         Và ta

         Ngần ấy năm với xóm bụi rồi đấy

  


        
Xóm bụi có chị hàng cơm

                                              béo ơi là béo

         Xóm bụi có bà hàng nước

                                              gầy ơi là gầy

         Xóm bụi có mấy chàng sinh viên

                         không béo cũng không gầy

         Ơ hơ

         Xóm bụi có cô gội đầu

                              xinh xinh mà nói ngọng

  


   
      Và thế là

         Thuốc xóm bụi thơm nhất

         Rượu xóm bụi nồng nhất

         Rồi gỉ gỉ gì gì

         Xóm bụi đều rẻ nhất

  


        
Còn cay cực lắm

         Hoan lộ còn xa

         Ta còn tà tà

         Lại qua xóm bụi. 
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1070','t9ne1qft3i9el9vse5ac2go353','0','Guest','0','54.158.199.217','2018-09-23 14:03:40','/a41683/tho-tang-xom-bui-nhung-ngay-tro-hoc.html')